گروهِ صنایع پوشاک، چرم و کفش

گزارشات مطالعاتی گروهِ صنایع پوشاک، چرم و کفش

خلاصه گزارش پوشاک (57%) رشد صادرات به کشور افغانستان به دلیل کاهش ارزش پول ملی و رقابتی شن این کالا با رقبایی همانند چین، ترکیه و پاکستان و عدم تعطیلی مرزهای این کشور افزایش تولید در داخل کشور، به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک
تهیه کننده فاطمه انصاری
دفتر / معاونت 5
تاریخ تهیه 15 بهمن 1399
دریافت فایل
خلاصه گزارش
تهیه کننده سمیرا کیانتاش- فاطمه انصاری
دفتر / معاونت 5
تاریخ تهیه 15 بهمن 1399
دریافت فایل