مدل رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

رتبه بندی مدیریت صادرات

معرفی مدل رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

بر اين اساس این طرح براي شرکت هاي متقاضی واجد شرایط در ابتدا نامه ای مبنی بر موافقت اولیه با فعالیت به عنوان شرکت مديريت صادرات صادر می گردد و سپس عملکرد شرکت در طی 2 سال به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت محقق شدن شرايط مندرج در شیوه نامه رتبه بندی شرکتهای مدیریت صادرات، يكي از رتبه هاي 1، 2 ، 3 را اخذ خواهد نمود. لازم به توضیح است که رتبه 3 پايين ترين سطح از رتبه بندي مي باشد. شركتهاي متقاضي مي بايست فرم شناسنامه شركتهاي مديريت صادرات را تكميل و به همراه مدارك مربوطه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ذیربط ارائه دهند تا پس از بررسي اوليه به سازمان توسعه تجارت ايران جهت تعيين رتبه ارسال گردد. بنگاه ها براي آگاهي بيشتر از فرایند اجرای اين طرح ميتوانند به پورتال سازمان توسعه تجارت ايران (بخش صادرات- شبکه سازی صادراتی- شرکتهای مدیریت صادرات) مراجعه نمايند. هدف اولیه این طرح فرهنگ سازی و حرکت شرکتهای فعال در این عرصه به سمت کسب مهارتهای ذکر شده در طرح و ارائه خدمات حرفه ای صادرات می باشد. از طرف دیگر تعیین میزان صلاحیت این شرکتها با توجه به تجربه و تخصص آنها در امر صادرات کالاها و خدمات بنگاهها و کمک به تولیدکنندگان و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی در انتخاب یک شرکت مدیریت صادرات از اهداف دیگر این طرح است. تهيه بانك اطلاعاتي جامع از شركتهاي مديريت صادرات به همراه رتبه احراز شده و مشخصات اصلی آنها هدف دیگری است که در این طرح دنبال می شود.

رتبه بندی مدیریت صادرات

معیارهای رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

شرایط اخذ موافقت اولیه

 

اسناد ، مدارك مثبته و ملاحظات

شاخص ارزيابي

معيار ارزيابي

رديف

ارائه اسناد ثبتی و اساسنامه شرکت (موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه مي بايست منطیق با خدمات شرکتهای مدیریت صادرات باشد)

ارائه کارت بازرگانی معتبر به نام شرکت یا یکی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران شرکت و یا  کارت عضویت

ارائه قرارداد با پرسنل زیر مجموعه و لیست بیمه پرسنل

ارائه اطلاعات وب سایت

  ثبت شرکت در اداره ثبت شركتها

 

داشتن کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی معتبر یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی

قرارداد با پرسنل متخصص تجارت بین الملل

داشتن وب سایت حداقل دو زبانه

اطلاعات شرکت

1

ارائه گزارش تحقیقات بازاریابی و مطالعه بازار کشورهای مقصد صادراتی از ابزارهای متدولوژی تحقیق در جمع آوری اطلاعات استفاده شده باشد ( برخی ابزارها : پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه، مطالعات موردی و ...)

*گزارش مطالعه بازار، شرکتهای طرف قرارداد EMC و اظهارنامه های صادراتی باید با هم هم راستا باشند.

جمع آوری اطلاعات بازار های هدف

جمع آوری اطلاعات بازارهای هدف

2

ارائه مدرکی دال بر آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار ( نمونه : آشنایی با ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بین الملل CIT)

تجزیه تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

تجزیه تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

3

ارائه مدرکی دال بر وجود بخش مذاکرات تجاری به زبان خارجی در شرکت نظیر گواهینامه شرکت در دوره مذاکرات یا مکاتبات تجاری (به زبان انگلیسی)

 وجود بخش مذاکرات تجاری به زبان خارجی در شرکت

برقراری ارتباط با بازار

 

4

ارائه مدرکی دال بر آشنايي با قوانین و مقررات صادرات و واردات

 آشنایی با قوانین تجارت بین الملل

ارائه مدرکی دال بر آشنایی با اصطلاحات ، واژه ها و اسناد بازرگانی بین المللی یا مدرک اینکوترمز 2010

 آشنایی با نظام تعرفه ها در سطح ملی و بازار هدف

ارائه قرارداد فروش صادراتی با بنگاه های تولیدی/خدماتی و یا قرارداد با خریدار خارجی در بازار هدف

تمرکز بر بازار و کانالهای توزیع در بازار هدف

ارائه مدرك دال بر آشنایی با ابزارهای کمی و کیفی تحقیقات بازاریابی بین المللی

آشنایی با ابزارهای کمی و کیفی تحقیقات بازاریابی بین المللی

آشنایی با ابزارهای کمی و کیفی تحقیقات بازاریابی بین المللی

5

ارائه اظهارنامه های صادراتی ( حداقل صدهزار دلار)

میزان صادرات

افزایش صادرات

6

 
 

 

 

شرایط احراز کسب رتبه 3

اسناد ، مدارك مثبته و ملاحظات

شاخص ارزيابي

معيار ارزيابي

رديف

ارائه اسناد ذکر شده در موافقت اصولی

1-1- همه شاخص های ذکر شده در موافقت اصولی

احراز همه شرایط موافقت اصولی

1

ارائه اظهارنامه های صادراتی/صورت وضعیت های تایید شده کارفرما یا مستندات مالی تایید شده از سوی کارفرما و فاکتور فروش یا قرارداد معتبر

2-1- دارابودن ارزش صادرات به میزان حداقل یک میلیون دلار در یک سال

ارزش صادرات

2

ارائه تفاهم نامه و یا قراردادهای منعقدشده با بنگاههای زیرمجموعه

3-1- مدت زمان قراردادهای صادرات با بنگاههای زیرمجموعه بین 1 -3 سال

قراردادهای صادرات با بنگاههای زیرمجموعه

3

ارائه اظهارنامه های صادراتی 3 سال اخیر

4-1- حفظ و ماندگاری در بازار هدف طی 3 سال اخیر در گروه های کالایی

حفظ و ماندگاری در بازار هدف

4

ارائه کارت عضویت یا استعلام از تشکل

5-1- عضویت در تشکل های صادراتی ( استانی-ملی)

عضویت در تشکل های صادراتی ( استانی- ملی)

5

 

 

شرایط احراز کسب رتبه 2

اسناد ، مدارك مثبته و ملاحظات

شاخص ارزيابي

معيار ارزيابي

رديف

ارائه اسناد ذكر شده در رتبه 3

1-1- همه شاخص های ذکر شده در رتبه 3

احراز همه شرایط رتبه 3

1

ارائه اظهارنامه های صادراتی/ صورت وضعیتهای تائید شده کارفرما يا مستندات مالي تاييد شده از سوي كارفرما و فاكتور فروش يا قرارداد معتبر

2-1- دارا بودن ارزش صادرات به میزان حداقل 5(پنج ) میلیون دلار در یک سال

ارزش صادرات

2

ارائه تفاهم نامه و یا قراردادهای منعقد شده با بنگاههای زیر مجموعه

3-1- مدت زمان قراردادهای صادرات با بنگاههای زیر مجموعه حداقل3 سال

قراردادهای صادرات با بنگاههای زیر مجموعه

3

ارائه اظهارنامه های صادراتی 5 سال اخیر

4-1- حفظ و ماندگاری در بازار هدف طی 5 سال اخیر در گروهای کالایی

حفظ و ماندگاری در بازار هدف

4

ارائه اظهارنامه های صادراتی و پروفرما

5-1- صادرات حداقل يك محصول جديد به بازارهاي قبلي

صادرات محصولات جديد به بازارهاي قبلي

5

ارائه اظهارنامه های صادراتی

6-1- توسعه بازارهای هدف جدید

توسعه بازارهای هدف جدید

6

ارائه مدارک مثبته از جمله توافقنامه ، تفاهم نامه يا قرارداد و یا کارت عضویت

7-1- همکاری با تشکلهای بین المللی صادراتی و یا اتاقهای مشترک بازرگانی

همکاری با تشکلهای بین المللی

7

ارائه مدارک مثبته

8-1- سرمایه گذاری های انجام شده در بازارهای هدف

سرمایه گذاری در بازارهای هدف

8

ارائه قرارداد یا مدارک و مستندات

ارائه مدارك مثبته

ارائه مدارك مثبته

ارائه مدارك مثبته

ارائه گواهی نامه های مرتبط

پشتیبانی ترویج و فروش

9-1- تبلیغات

9-2- ثبت علائم تجاری بنگاه های زیرمجموعه

9-3- حضور در نمایشگاه های بین المللی / هیاتهای تجاری

9-4- نمایندگی و شعب فعال

9-5- نیروی فروش آموزش دیده و آگاهی از شرایط برگشت فروش

دارا بودن فرایندهای عملیاتی یا مشاوره ای تخصصي در حوزه صادرات

9

ارائه اسناد مالی

منظور چرخه هدایت از زمان سفارش توسط مشتری تا ارائه آن به مشتری (در ساختار عملیاتی شرکت این فرایند وجود داشته باشد)

طبق الگوی ایزو 9000 مستندات تهیه شود.

ارائه قرارداد مربوطه

پشتیبانی توزیع

9-6- فراهم سازی سرمایه برای امور توزیع 

9-7- فرایند جاری سازی سفارش

9-8- آماده سازی مستندات صادرات

9-9- استفاده از مشاورحقوقی 

استفاده از کارشناسان مجرب (ارائه قرارداد مربوطه)

داشتن آزمایشگاه یا طرف قرارداد با آزمایشگاه مرتبط

ارائه قرارداد

داشتن سیستم های اطلاعاتی در ساختار شرکت

 

پشتیبانی محصول :

9-10- توانایی مشاوره برای ارائه محصولات جدید

9-11- آزمون محصول

9-12- ارائه مشاوره در خصوص بسته بندی و برچسب گذاری (Labeling)

9-13- ارائه مشاوره کنترل تولید و مدیریت موجودی ها

ارائه توافق نامه رسمی با شرکتهای زیر مجموعه و یا ذکر آن در قرارداد فی مابین

ارائه مدارک دوره های آموزشی مربوطه

پشتیبانی قیمت

9-14- تعیین قیمت و مدیریت تخفیفات

9-15- آموزش واسطه ها ، نمایندگی ها و مشتریان در مورد تمایز و اختلافات قیمت 

در قرارداد فی مابین مشخص شده باشد

بكارگيري تجارت الکترونیک( E-commerce ) ، بازاريابي اينترنتي (Internet-marketing ) و بازاريابي از طريق پست الكترونيكي (Email-marketing)

در قرارداد فی مابین مشخص شده باشد

پشتیبانی خدمات

9-16- خدمات پس از فروش و تامین قطعات

9-17- استفاده از فناوری اطلاعات و فعالیت در فضای مجازی و تجارت الکترونیک

9-18- خدمات بودجه بندی 

ارائه مجوز اخذ شده از کشور هدف ( منظور TAG هایی است که نشان می دهد مبدا کالا کجاست و قابلیت رد یابی دارد )

پشتیبانی موجودی ها

9-19- مجوز اعتبار دهی به محصول و کالا

 

 

 

شرایط احراز کسب رتبه 1

 

اسناد ، مدارك مثبته و ملاحظات

شاخص ارزيابي

معيار ارزيابي

رديف

ارائه اسناد ذكر شده در رتبه 2

1-1- همه شاخص های ذکر شده در رتبه 2

احراز همه شرایط رتبه 2

1

ارائه اظهارنامه های صادراتی/ صورت وضعیتهای تائید شده کارفرما يا مستندات مالي تاييد شده از سوي كارفرما و فاكتور فروش يا قرارداد معتبر

2-1- دارا بودن ارزش صادرات به میزان حداقل 20 میلیون دلار در یک سال 

ارزش صادرات

2

ارائه اظهارنامه های صادراتی 7 سال اخیر

3-1- حفظ و ماندگاری در بازار هدف طی 7 سال اخیر در گروهای کالایی

حفظ و ماندگاری در بازار هدف

3

ارائه اظهارنامه های صادراتی / قرارداد معتبر با كارفرماي خارجي

4-1- حضور در حداقل 10 بازار

حضور در بازارهای جهانی

4

ارائه مدارك مثبته

5-1- داشتن دفتر یا شعبه هم در کشور مبدا و مقصد

برخورداری از ساختارهای بازاریابی جهانی

5

ارائه مدارک مثبته از جمله توافقنامه ، تفاهم نامه يا قرارداد

6-1- ادغام يا همکاری با شرکتهای مدیریت صادرات سایر کشورها

همکاری با شرکتهای مدیریت صادرات سایر کشورها

6

  نکات مهم :

  1. پس از اخذ موافقت اولیه جهت فعالیت به عنوان شرکت مدیریت صادرات ، رتبه 3 پایین ترین سطح از رتبه بندی محسوب می گردد .
  2. شرکتهای بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) که رأسا اقدام به خرید محصولات تولیدکنندگان کرده و سپس آن را به مشتریان خارجی می فروشند، جزء مصادیق شرکتهای مدیریت صادرات محسوب نمی شوند و برای اخذ رتبه نمی توانند متقاضی باشند.
  3. مدت زمان اعتبار رتبه های اخذ شده یکسال بوده و تمدید آن منوط به ارائه گزارش عملکرد قابل قبول می باشد . جهت اخذ رتبه بالاتر پرونده شرکت می بایست ابتدا در کمیته استان مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس نتیجه بررسی طی صورتجلسه ای به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال گردد .
  4. شرکتهایی که روند رشد منفی صادرات دارند در ممیزی سالیانه به رتبه پایین تر تنزل داده خواهند شد.
  5. بازار هدفی جدید محسوب می شود که میزان صادرات به آن بازار حداقل 25 درصد از حداقل ارزش صادرات تعیین شده در هر رتبه باشد.رتبه بندی مدیریت صادرات

مندرجات الزامی اساسنامه شرکت های مدیریت صادرات

موضوع فعاليت پيشنهادی جهت درج در اساسنامه شرکت مديريت صادرات ارائه کليه خدمات صادراتي اعم از انجام تحقيقات بازاريابي، شناسايي کانال هاي توزيع در بازارهاي صادراتي ، ايجاد و مديريت شبکه هاي توزيع در بازارهاي صادراتي، ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان، تهيه اسناد و مدارک مورد نياز صادرات، هماهنگي و يا ارائه خدمات حمل و نقل، اخذ ضمانت نامه ها و بيمه نامه هاي صادراتي، پيگيري امور گمرگي، ارائه خدمات انبارداري در بازارهاي صادراتي، مشاوره و اطالع رساني در زمينه قراداهاي تجاري، مناقصات، سرمايه گذاري بين المللي ، شرکت مستقيم يا با واسطه در مناقصات بين المللي براي صدور کاال و خدمات شرکتهاي ايراني ، اخذ نمايندگي از واحدهاي توليدي و شرکتهاي فني و مهندسي جهت صادرات، تامين مواد اوليه و يا ماشين آالت مورد نياز شرکتهاي توليدي و خدماتي، ارائه خدمات بسته بندي صادراتي ، ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ تسهيالت از بانک هاي داخل و خارج ازکشور در جهت انجام موضوع فعاليت شرکت، سرمايه گذاري و قبول سرمايه هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه فعاليتهاي صادراتي ، برگزاري و يا شرکت در نمايشگاه هاي داخل و خارج از کشور ، پذيرش و اعزام هياتهاي تجاري و بازرگاني پس از اخذ مجوز از سازمانهاي ذيربط.

رتبه بندی مدیریت صادرات

گردش کار رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

جهت مشاهده گردش کار رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات اینجا  را کلیک کنید .