جزییات دفاتر

عذرا آقاجانی
مدیر کل دفتر منابع انسانی و پشتیبانی

عذرا آقاجانی

سوابق علمی:  

- لیسانس مدیریت بازرگانی

- فوق لیسانس مدیریت بازرگانی – بازاریابی بین الملل

مسئولیت های اجرایی:

- دبیر کميته برنامه ریزی نیروی انسانی

- عضو کمیته سلامت اداری

- عضو کمیته مدیریت عملکرد

- عضو کمیته کارشناسی نظام پیشنهادها

- عضو کارگروه ارتقا کارکنان

- عضو کار گروه بهره وری

- عضو کمیته پدافند غیرعامل

- رئیس گروه بودجه

- رئیس گروه تشکیلات

- رئیس گروه آموزش

- معاون مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

- سرپرست اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

- مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی