نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راه سازی و صنایع وابسته

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راه سازی و صنایع وابسته

مجری:

بهمن 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • سایر معدن
  • سایر صنایع معدنی
  • سایر ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید صنعتی
  • خدمات ترانزیت