نمایشگاه بین المللی پوشاک

طبق برنامه

نمایشگاه بین المللی پوشاک

مجری:

شرکت سامع پادنوین

بهمن 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

شرکت سامع پادنوین

تلفن: 02126409902
02126409903
02126409904
02126409905

نشانی اینترنتی:

نمابر: 02126409902 26409903 26409904 26409905

پست الکترونیک: iranfair@spnco.net

نشانی پستی:

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • سایر محصولات نساجی
  • محصولات نساجی
  • پوشاک
  • سایر ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید صنعتی