نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

نامشخص

نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

مجری:

ميلاد نور

آذر 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

ميلاد نور

تلفن: 02188656169

نشانی اینترنتی: www.miladfair.com

نمابر: 2188656169

پست الکترونیک: 0

نشانی پستی: 0

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات