نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته

نامشخص

نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته

مجری:

آبان 1399

محل: تهران نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها

  • حیوانات زنده
  • آبزیان