پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی در عراق – اربیل

طبق برنامه

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، پروژه و انرژی در عراق – اربیل

مجری:

توسعه نمایشگاهی اوژن

خرداد 1401

محل: اربیل عراق

توسعه نمایشگاهی اوژن

تلفن: 02188745616
02143000033

نشانی اینترنتی: www.reconstructiraq.net

نمابر: 2189783003

ایمیل:

نشانی پستی:

کاتالوگ ها

فایل ها

کالا ها