صفحه اصلی > قوانین و مقررات > بانک اطلاعات بخشنامه ها 
بانک اطلاعات بخشنامه ها

> قوانین و مقررات
 ضوابط واردات اسب مولد نژاد (اسفند1396 )
 اصلاح بند یک تصویب نامه مورخ 1392/4/4 مربوط به چیپس چوب
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذور لوپن ،ماشک ، نخل آراکا ،نخل کاریوتا و درخت زمرد از کشور هلند و ریزوم زنجبیل تازه از کشور تایلند ( بهمن 1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات پرک چاودار جهت مصارف خوراکی از کلیه کشورها (بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات ریزوم خشک زرد چوبه و دانه چیا (مریم گلی )( بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه بادیان جهت مصارف خوراکی از کشور هند (بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات قطعات چوبی خراطی شده جهت مصارف تهیه مبلمان از کلیه کشورها (بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک چای ترش جهت مصارف خوراکی از کلیه کشورها
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات ملاس خشک و کرانوله شده چغندر قند و نیشکر جهت مصارف خوراک دام از کلیه کشورها(بهمن1396 )
 اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر توتون جهت مصارف کاشت از کشور آفریقای جنوبی (بهمن 1396 )
* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.