صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > توسعه تجارت با اوراسیا 

 

مشخصات دبیران میز

نام دبیر میز

تلفن

فاکس

ایمیل

دبیر میز اوراسیا: الهام حاجی کریمی

21912386 22664001

karimi.elm@gmail.com

دبیر میز روسیه: فرهاد پرند

22664008 22664019

taraz_iran@yahoo.com

دبیر میز ارمنستان: زهرا عبیری

22664008 22664019

zahra_abiri@yahoo.com

دبیر میز بلاروس: علیرضا سیحون

22664008 22664019

seihoonmail@gmail.com

دبیر میز قزاقستان: آنه دوردی ایران پناه

22664008 22664019

iranpanah@gmail.com

دبیر میز قرقیزستان: آنه دوردی ایران پناه

22664008 22664019

iranpanah@gmail.com

 

 

 
رویدادهای تجاری