صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > توسعه تجارت با اوراسیا 

 

مشخصات دبیران میز

نام دبیر میز

تلفن

فاکس

ایمیل

دبیر میز اوراسیا: الهام حاجی کریمی

22663975 22664001

karimi.elm@gmail.com

دبیر میز روسیه: فرهاد پرند

22664008 22664019

taraz_iran@yahoo.com

دبیر میز ارمنستان: زهرا عبیری

22664008 22664019

zahra_abiri@yahoo.com

دبیر میز بلاروس: علیرضا سیحون

22664008 22664019

seihoonmail@gmail.com

دبیر میز قزاقستان: آنه دوردی ایران پناه

22664008 22664019

iranpanah@gmail.com

دبیر میز قرقیزستان: آنه دوردی ایران پناه

22664008 22664019

iranpanah@gmail.com

 

 

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

فهرست اقلام اعطایی اتحادیه اقتصادي اوراسیا به ایران که به دلیل اقدامات حفاظتی آن اتحادیه، ملزم به ارائه دو نوع گواهی مبدا - گواهی مبدا عمومی و گواهی مبدا فرم - CT-3هستند.

کتاب تعرفه اوراسیا 2020 ( انگلیسی - روسی )
دستورالعمل فعالیت های استانی در خصوص تمرکز بر بهره مندی از منافع موافقت نامه تجاری ایران و اوراسیا در سطح استان
ابلاغیه به گمرکات اجرایی کشور برای اجرای موافقتنامه موقت بین ج.ا ایران و اوراسیا
الزامات فنی و تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (2020)

 

 
رویدادهای تجاری
 کارگاه آموزشی موافقت نامه ج.ا.ایران و اوراسیا
(25 -26 دیماه 1398              سازمان توسعه تجارت ایران)

همایش بزرگ اوراسیا (سازمان توسعه تجارت ایران- 10 آذر 98)

  - بروشور همایش اوراسیا
  - مطلب ارائه شده در خصوص موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ج.ا ایران و اوراسیا
  -مطلب ارائه شده در خصوص اطلاعات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و موافقتنامه موقت