صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > نمایشگاه های خارجی > پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های خارجی  

 

 

 

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه های خارجی

 
پاویون ج.ا.ایران در اولین نمایشگاه بین المللی فن آوری های نوین کشورهای ساحلی خزر، ترکمنستان-آوازه، 21 لغایت 22 مرداد 1398

برپایی پاویون ج.ا.ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و آشامیدنی-ترکیه-13 لغایت 16 شهریورماه  1398

برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی
(فود اکسپو 2019) -  هنگ کنگ
 
24 لغایت 28 مردادماه سال 1398