صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > نمایشگاه های خارجی > پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های خارجی  

 

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه های خارجی

 
پاویون ج.ا. ایران در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و محیط زیست قطر – دوحه، 27 اسفند98 - 2 فروردین 1399