صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > نمایشگاه های خارجی > پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های خارجی  

 

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه های خارجی

 
پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی ،بیمارستانی و صنایع دارویی سوریه از تاریخ13-16 خرداد1399 سوریه-دمشق
پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی ساختمان سوریه – بیلدکس از تاریخ 20- 24 خردادماه سال 1399در دمشق- سوریه