صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > نمایشگاه های خارجی > پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های خارجی  

 

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه های خارجی

 

برپایی پاویون ج.ا.ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و آشامیدنی-ترکیه-13 لغایت 16 شهریورماه  1398