صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > نمایشگاه های خارجی > پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های خارجی  

 

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه های خارجی

 
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در دوشنبه-تاجیکستان، مهر ماه 1398
پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی فناوری کشاورزی ازبکستان، 15-17 آبان1398
پاویون ج.ا.ایران در 46 نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد، 10 لغایت 19 آبان 1398
پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی دنیای پلاستیک قزاقستان،29-30 آبان 1398

پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی کالاهای مصرفی پاکستان، 1 لغایت 3 آذر 1398

نمایشگاه اختصاصی ج ا ایران در سلیمانیه عراق، 3 لغایت 7 دی 1398