صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > روز ملی صادرات استان در سال ١٣٩٧ 
    

 

برنامه زمانبندی برگزاری مراسم روز ملی صادرات استانها

نام استان

تاریخ برگزاری

هرمزگان چهارشنبه - 23 آبان ماه
بوشهر پنج شنبه - 24 آبان ماه
کردستان پنج شنبه - 24 آبان ماه
آذربایجان شرقی پنج شنبه - 1 آذر ماه
کرمانشاه شنبه - 3 آذرماه
لرستان چهارشنبه - 7 آذرماه
قم پنج شنبه - 8 آذرماه
گلستان سه شنبه - 13 آذرماه
خوزستان چهارشنبه - 14 آذرماه
اردبیل پنج شنبه -  15 آذرماه
تهران دوشنبه - 19 آذرماه
خراسان جنوبی چهارشنبه - 21 آذرماه
خراسان شمالی چهارشنبه - 21 آذرماه
مرکزی چهارشنبه - 21 آذرماه
سیستان و بلوچستان چهارشنبه - 21 آذرماه
گیلان چهارشنبه - 28 آذرماه
همدان چهارشنبه - 5 دیماه
فارس چهارشنبه - 5 دیماه
چهارمحال و بختیاری پنج شنبه - 13 دیماه
مازندران پنج شنبه - 13 دیماه
خراسان رضوی چهارشنبه - 26 دیماه
اصفهان پنج شنبه - 27 دیماه
آذربایجان غربی سه شنبه - 2 بهمن ماه
قزوین چهار شنبه - 10 بهمن ماه
کرمان پنج شنبه - 11 بهمن ماه
البرز شنبه - 13 بهمن ماه