نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
 

پویش صادرات ، گام سوم ، شناسایی و انتخاب بازار هدف

 

 

زمان:2  اردیبهشت ماه 1397

تعداد جلساتجلسه سوم

زمان: 8 الی 18

سخنرانان : آقای  محمد امین حاج کاظمیان

 

 

تعداد شرکت کنندگان: 712 نفر متشکل از کارشناسان ، صادرکنندگان و دبیران میزهای کالایی و...

محل برگزاری :  نمایشگاه بین المللی تهران سازمان توسعه تجارت ایران ،سالن خلیج فارس