نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

 

سلسله نشست های تخصصی استراتژی دیپلماسی تجاری

زمان:4   اردیبهشت ماه 1397

تعداد جلساتجلسه اول

زمان: 9الی 12

سخنرانان :  رایزن بازرگانی سفارت هلند در تهران

آقای دکتر بزرگی از موسسه پژوهشهای بازرگانی

آقای سیف الهی رییس مرکز آموزش بازرگانی

تعداد شرکت کنندگان: 85 نفر متشکل از دبیران و کارشناسان میزهای کشوری و کالایی

محل برگزاری :  نمایشگاه بین المللی تهران سازمان توسعه تجارت ایران ،سالن سبز