صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > مشخصات تماس دبیران میز کشوری 


 

نام کشور

نام دبیر

تلفن

نمابر

پست الکترونیک

اتریش

زهرا محبی آشتیانی

22664007

22664019

mohebi@tpo.ir

اندونزی

مستوره اشراقی

22664036

 22664021

e_mastoreh@yahoo.co.uk

آذربایجان

سیدفرج شهیدی

22662528

22664019

shahidi@tpo.ir

ارمنستان

زهرا عبیری

22664007

22664019

zahra_abiri@yahoo.com

آفریقای جنوبی

مهرداد سیادت نسب

22664011

 

syadatnasab@tpo.ir
افغانستان

محمد مهدی جوانمرد قصاب

22664036-37 22664021 irpomj@gmail.com

آلمان

عبداله ناظر فصیحی

21912906

22664019

nazerf@tpo.ir

ایتالیا

محمد راضی

22663991

22664019

mohraz_1351@yahoo.com

بلاروس

علیرضا سیحون

22664008

22664044

 seihoonmail@gmail.com

پاکستان

محسن رضایی پور

22664036-37 22664021 m rezaeepur27@yahoo.com
ترکیه

نیکرام منطقی

22664036-37

22664021

nikram2000@yahoo.com

ترکمنستان

رحمت اله خرمالی

21912325

22664019

rkhormali@gmail.com

تونس

مریم جانی

22664011-12

22662566

 janimaryam@yahoo.com

چین

حسین روستایی

22664036-37

22664021

roostaei@tpo.ir

روسیه

فرهاد پرند

22664008

22664019

taraz_iran@yahoo.com

سوریه

محمدحسین سجاد نژاد

22664011

   

سوئد

میثم مهرمتین

21912089

22664019

mehrmatinm@yahoo.com

عراق

 

22664010

22662566

 

عمان

سهیلا رسولی نژاد

22664014  

s1983_rasouli@yahoo.com

قزاقستان

آنه دوردی ایران پناه

22664009 22664019 iranpanah@gmail.com

کره جنوبی

منصوره زوارییان

22664036

22664021

mzavar@tpo.ir

کنیا

ملیحه سادات موسوی

21912156

22662566

 mousavitpo@yahoo.com

لبنان

محمدحسین سجاد نژاد

22664011

 

 

نیجریه

لیلا فتحی

22662679

 

 L.fathi@tpo.ir

ویتنام

فرهاد مجللی

22664036

22664021

fmojalali@yahoo.com

هلند

زهرا محبی آشتیانی

22664007-9

22664019

mohebi@tpo.ir

هند

حسین بامیری

22664036-37

22664021

bamiri h@yahoo.com