صفحه اصلی > فراخوان مسابقه طراحی پوستر > فرم ثبت نام مسابقه طراحی پوستر 

فرم ثبت نام در مسابقه طراحی پوستر بیست و یکمین سالروز ملی صادرات
با شعار " صادرات: تکرار عزم ملی" 

 

نام : * نام خانوادگی : *
کد ملی: * نام شرکت:
مدرک تحصیلی: * رشته تحصیلی: *

سابقه فعالیت در زمینه طراحی * سال

تعداد طرح های ارسالی *

تلفن: * نمابر: تلفن همراه: *
پست الکترونیکی: * وب سایت :
نشانی: *
توضیحات:
* کلیه موارد فوق مورد تایید اینجانب می باشد.