صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > نمایشگاه های خارجی > گزارشات  > سایر گزارشات نمایشگاه ها 

 

 

گزارش نمایشگاه های خارجی سال 1394

  گزارش پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان امارات متحده عربی(big5)
  گزارش پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی سلیمانیه عراق
  گزارش نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ترکمنستان
  گزارش پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بازرگانی اربیل و تخصصی پروژه عراق
  گزارش پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی پان آرمنیا اکسپو-ارمنستان
  گزارش پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو
  گزارش پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان 2015
  گزارش پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت غذا و هتل داری عمان 2015
  گزارش نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، آب و برق، نفت و گازو خدمات فنی و مهندسی ج.ا.ایران در عشق آباد -ترکمنستان
  گزارش پاویون ج.ا.ایران دربیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ
  گزارش اولین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در اکتائو - قزاقستان
  گزارش پاویون ج.ا.ایران در چهل و هشتمین نمایشگاه بین المللی الجزایر
  گزارش اولین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در لاگوس نیجریه
  گزارش پاویون ج.ا.ایران دربیستمین نمایشگاه بین المللی، تخصصی پروژه لبنان
  گزارش پاویون ج.ا.ایران دراولین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اندونزی
  گزارش پاویون ج.ا.ایران دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی محصولات و صنایع غذایی حلال مالزی
  گزارش پاویون ج.ا.ایران دردوازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت و ساز عمان
   

 

 

 

گزارش نمایشگاه های خارجی سال 1393

  گزارش نهایی نمایشگاه ج.ا.ایران در تاجیکستان
  گزارش نهایی پاویون ج.ا.ایران درهفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی غذایی قزاقستان
  گزارش نهایی بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزاقستان
  گزارش نهایی نمایشگاه تخصصی ج.ا.ایران در ترکمنستان-عشق آباد
  گزارش نهایی پاویون ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی هنگ کنگ
  گزارش نهایی پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان بصره عراق
  گزارش نهایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی پروژه دوحه قطر
  گزارش نمایشگاههای خارج از کشور در سه ماهه اول
   

 

 

گزارش نمایشگاه های خارجی سال 1392

 

نمایشگاه بین المللی حلال مالزی

 

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیروت - لبنان

 

 نمایشگاه بین المللی هورکا - لبنان

 

نمایشگاه بین المللی پروژه قطر

 

نمایشگاه بین المللی سنگ استانبول

 

 نمایشگاه بین المللی کونمینگ چین

 

نمایشگاه بین المللی ساختمان عشق آباد

 

نمایشگاه بین المللی چاپ دبی

 

مشخصات تماس : گروه رویدادهای تجاری                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543