صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت سالم برچسب
نام مدیرعامل مسعود آسیابی
زمینه فعالیت چاپ رول
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

021-44545179

info@salembarchasb@gmail.com

021-44545763

www.salembarchasb.com

تلفن همراه

-

نام استان

تهران

نشانی پستی

تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص – خیابان عاشوری- بن بست دوم- پلاک 5

<#f:837/>