صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت چاپخانه پیام رسانه
نام مدیرعامل نصرت اله طاقتی احسن
زمینه فعالیت لیتوگرافی- چاپ افست رول و شیت- صحافی
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

0811-8264433-8260266-8260366

info@payamresaneprint.ir

0811-8279013

www.payamresaneprint.ir

تلفن همراه

-

نام استان

همدان

نشانی پستی

ابتدای خیابان مهدیه- روبروی بیمارستان شریعتی- ساختمان پیام

<#f:837/>