صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت چاپ کیهان
نام مدیرعامل آقای حمید خوشرو
زمینه فعالیت خدمات چاپ
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

0511-5414002

-

-

-

تلفن همراه

-

نام استان

خراسان رضوی

نشانی پستی

<#f:737/>

<#f:837/>