صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت چاپ کاوه نقش
نام مدیرعامل آقای ابوالقاسم رزازیان
زمینه فعالیت خدمات چاپ
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

22039233

untied@dpimail.net

021-22039244/ 0262-3432328

-

تلفن همراه

-

نام استان

تهران

نشانی پستی

كارخانه: كرج / دفتر تهران: محموديه- خيابان ج- پلاك 20

<#f:837/>