صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت خدمات چاپ بادکنک فانترزی بزچی
نام مدیرعامل حمید بزچی
زمینه فعالیت خدمات چاپ بر روی بادکنک
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

88330934- 88333929

-

88334588

-

تلفن همراه

-

نام استان

تهران

نشانی پستی

-

<#f:837/>