صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت خدماتي ام . كا . اس
نام مدیرعامل محمد آقاجاني
زمینه فعالیت آزمايشگاه تست قوطي
گروه خدمات و مشاوره

88994793

<#f:734/>

88994796

<#f:735/>

تلفن همراه

<#f:733/>

نام استان

تهران

نشانی پستی

تهران- خيابان فاطمي- برج ساعت- واحد 71

<#f:837/>