صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت آتلیه مداد- آقاي محمدي
نام مدیرعامل -
زمینه فعالیت -
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ

-

-

-

-

تلفن همراه

0912-2077728

نام استان

آذربایجان شرقی

نشانی پستی

-

<#f:837/>