صفحه اصلی > صادرکنندگان و اتحادیه ها > دایرکتوری های صادراتی > بانک اطلاعات چاپ و بسته بندی  
بانک اطلاعات بسته بندی صادراتی

نام شرکت آذين چاپ البرز
نام مدیرعامل -
زمینه فعالیت -
گروه چاپ و خدمات مربوط به چاپ,لیبل

0282-2848164-7-028

-

0282-2848164-028

-

تلفن همراه

-

نام استان

آذربایجان شرقی

نشانی پستی

-

<#f:837/>