نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

مناقصه بین المللی ارائه پروپوزال نیروگاههای بادی کشور عمان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

مناقصه بین المللی ارائه پروپوزال نیروگاه های بادی ساخت تجهیزات تکمیلی نیروگاه برق در استان ظفار

 (26/10/2017)

 (9/11/2017)

(26/11/2017)