نمایشگاه و هیئت ها
     

pic-yaddasht_3489.jpg

 

 

 

 

فرم ها

  1-دریافت اطلاعات مجریان
  2-طرح توجیهی نمایشگاه داخلی
  3-برنامه محتوایی نمایشگاه داخلی
  4-گزارش نهایی نمایشگاه داخلی  
  5-پرسش نامه ارزیابی نمایشگاه داخلی ویژه شرکت کنندگان
  6-فرم گزارش مراحل اجرایی نمایشگاه های بین المللی داخلی  

 

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543