صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > تحلیل عملکرد صادرات کالا 

 گزارشات تحلیل عملکرد صادرات کالاهای غیر نفتی کشور 1396

 هشت ماهه 1396
 هفت ماهه 1396
 شش ماهه 1396
  پنج ماهه 1396
  چهار ماهه 1396
 
 
آرشیو 1395
آرشیو 1394
 آرشیو 1393
آرشیو 1392

 

مشخصات تماس : 

دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی
 تلفن :22664065            نمابر: 22662553