نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
مناقصات

   

 

مناقصات ترکمنستان 

  پایگاه اطلاعاتی مناقصات کشور ترکمنستان http://parahat.info/tender/list
     
     
     مشخصات تماس :  دفتر توسعه صادرات خدمات                تلفن : 22662554                 نمابر: 22662518