نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
 

 

مناقصات ترکمنستان

  تعمیر اساسی توربین گازی موتور 16/11/1396برابر با 5فوریه 2015 24/12/1396برابر با 15 مارچ 2018

           
           
           
 
 

 

پیوندهای مفید

پایگاه اطلاعاتی مناقصات کشور ترکمنستان

http://parahat.info/tender/list

پایگاه اطلاعاتی مناقصات حوزه نفت و گاز ترکمنستان

http://oilgas.gov.tm/tenders

 

مشخصات تماس :  دفتر امور نمایندگی ها                 تلفن : 22662527                 نمابر: 22662603