صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > آرشیو تصاویر 

1399/02/04 - 15:19
بازدید رییس کل از مجتمع صنعتی ماموت با حضور قائم مقام محترم وزیر
فرهاد حسن آبادی