نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > صادرات > توسعه خدمات بازرگانی > سرمایه گذاری خارجی  

 

 

 

 

فرم های جذب سرمایه گذاری خارجی

  فرم های جذب سرمایه گذاری خارجی (فارسی)
  فرم های جذب سرمایه گذاری خارجی (انگلیسی)

مشخصات تماس : دفتر توسعه خدمات بازرگانی    تلفن : 22664063        نمابر: 22664069