نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > صادرات > جوایز و مشوق ها 
                
     
        
  

جوایز و مشوق های صادراتی

   مصوبات و دستورالعملهای اجرايي حمايت از صادرات غير نفتي كشور

 

دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی 1387  1388  1389    1390
جداول ضرایب حمایت از صادرات کالا و خدمات  1388   1389  1390

کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی (کارگروه ماده 15)

  راهنمای استفاده از سامانه الکترونیکی پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

مشخصات تماس :  دفتر امور بنگاهها                 تلفن : 22663876                 نمابر: 22664103