نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > صادرات > جوایز و مشوق ها 

جوایز و مشوق های صادراتی

   مصوبات و دستورالعملهای اجرايي حمايت از صادرات غير نفتي كشور

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در سال 1396

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در سال 1395

 

دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی 1387  1388  1389    1390
جداول ضرایب حمایت از صادرات کالا و خدمات  1388   1389  1390

کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی (کارگروه ماده 15)

  راهنمای استفاده از سامانه الکترونیکی پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

مشخصات تماس :  دفتر توسعه خدمات بازرگانی                تلفن : 22664063                 نمابر: 22664069