شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور

  سلسله گزارش‌های خبری تحلیلی اقتصاد بین‌الملل - تاثیر کرونا بر اقتصاد کشورهای قطر و عربستان
       
       
       
       
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553