مصوبات کار گروه صادرات توسعه صادرات غیر نفتی کشور 

مصوبات سال 1393 کار گروه صادرات کشور 

مصوبات سال 1391 کار گروه صادرات کشور 

 

موضوع مصوبه

تاریخ تصویب

ابلاغ آيين نامه كارگروه توسعه صادرات استان

1391/1/29

آيين نامه پرداخت يارانه حضور بنگاه هاي توليدي داخلي در نمايشگاه هاي بين المللي خارج از كشور

1391/2/12

آيين نامه تسهيل صادرات

1391/2/16

 ابلاغیه 9 ماده ای دبير محترم هيئت دولت در راستاي تسهیل صادرات

1391/3/3

اصلاح تبصره ماده 17 آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي

1391/3/3

تعیین اهداف كمي صادرات براي سال 1391

1391/3/3

منوط شدن صادرات قطعی عین کالاهای وارداتی با ارز مرجع، به تعهد صادرکننده مبنی بر فروش معادل ارز دریافتی به بانک عامل

1391/5/14

آیین نامه  تشویق صادرکنندگان نمونه - ویرایش سال 1391

1391/5/14

 

مصوبات سال 1390 کار گروه صادرات کشور 

 

موضوع مصوبه

تاریخ تصویب

تعیین سهم بخش های اقتصادی کشور در تحقق اهداف کمی صادراتی سال 1390

1390/1/20

تصویب سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی

1390/1/21

ابلاغ برنامه های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی

1390/1/29

التزام همه دستگاه هاي دخيل در اخذ تصميمات و مقررات صادراتي به هماهنگي با كارگروه صادرات كشور

1390/10/6

* موظف شدن دستگاه های دخیل در حوزه تجارت به ارائه برنامه توسعه تجارت خارجی
* موظف شدن دستگاه های دخیل در حوزه تجارت  به ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد حوزه خود  در راستای برنامه سالانه تجارت
* موظف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به تهیه دستورالعمل نظام پايش و ارزیابی تجارت خارجی ظرف مدت یک ماه
* موظف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به تهیه آمار تجارت خارجی کالا و خدمات در حوزه های مختلف
* موظف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به  تعیین سقف صادراتی برای کالاهای داخلی

1390/12/6

* تخصیص پانصد میلیون دلار به یارانه سود تسهیلات و جوائز صادراتی
* تخصیص یکصد و پنجاه میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات

1390/8/17

مصوبات توسعه صادرات استان خوزستان

1390/11/18

 

مصوبات سال 1389 کار گروه صادرات کشور 

موضوع مصوبه

تاریخ تصویب

آیین نامه کارگروه توسعه صادرات استان ها

1389/4/26

حذف عبارت "داخل کشور" از مصوبه شماره 211309 ت 44010 ک

1389/5/19

* موظف شدن بانک مرکزی به نهایی نمودن طرح هجینگ تا حداکثر سه ماه از ابلاغ این تصویب نامه
* موظف شدن تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط به ارائه برنامه صادراتی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این تصویب نامه
* موظف شدن سازمان توسعه تجارت به ارائه آیین نامه نظام ارزیابی، کنترل و نظارت بر عملکرد حوزه تجارت خارجی ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه
* مجاز شدن شرکت کشتیرانی به اعمال تخفیف تا سقف سالانه حداقل 200 میلیارد ریال

1389/5/23

* مجاز شدن صندوق ضمانت صادرات ایران به تخصیص سقف جاگانه جهت پوشش ریسک های سیاسی  در صورت استفاده کامل از سقف پوششی کشورها
* درنظر گرفته شدن مطالبات قطعی صادرکنندگان بابت مشوق های صادراتی به عنوان وثایق قابل قبول در شبکه بانکی کشور
* موظف شدن بانک مرکزی به تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی تا حداکثر 12 درصد
* تخصیص سهم 8 درصدی بخش صادرات از کل منابع و تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی به بخش صادرات و ارائه گزارش عملکرد بانک ها در این خصوص هر سه ماه یکبار به شورای عالی صادرات

1389/5/27

تعیین اهداف کمی صادراتی در سال 1389

1389/12/9

ابلاغیه تشكيل کارگروه توسعه صادرات کشور

1389/12/16

تشکیل کمیسیون تخصصی نشان تجاری (برند)

1389/4/26

     

مصوبات سال 1385 کار گروه صادرات کشور 

موضوع مصوبه

تاریخ تصویب

*تخصیص اعتبار برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی
* مکلف شدن دستگاه ها به هماهنگی با سازمان توسعه تجارت و شورای عالی صادرات در خصوص تصمیمات مرتبط با حوزه صادرات

1385/2/9

آتعیین سیاست های حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از  صادرات غیرنفتی

1385/6/11

اصلاح آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز صادراتی به محصولات و خدمات سینمایی و سمعی و
 بصری

1385/6/21

تعیین نحوه پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی و هنری

1385/6/21

* تعیین دستورالعمل پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی در سال 1385
* اختصاص تسهیلات 3 میلیارد یورو به صادرکنندگان
* بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن از سوی وزارت بازرگانی در زمینه اعطای تسهیلات
* تخصیص 20 میلیارد تومان از سوی شرکت کشتیرانی به منظور صادرات غیرنفتی در قالب اعمال تخفیفات مربوطه
* اضافه شدن رقمی معادل 20 درصد کل بودجه جوایز و مشوق های صادراتی به بودجه سال 86 بمنظور کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی
* موظف شدن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تنظیم دستورالعمل صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
* موظف شدن دستگاه های ذیربط به تنظیم برنامه یک ساله و 5 ساله توسعه صادرات غیرنفتی
* پرداخت مبلغ مابه التفاوت ایجاد شده برای صادرکنندگان ایرانی در کشورهایی که ایران مشمول تخفیف های سازمان های تجاری منطقه ای و یا بین المللی نمی شود
* موظف شدن سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به تنظیم طرح جامع نظام مدیریت کیفیت صادرات
* مکلف شدن سازمان صدا و سیما به ره اندازی رادیو تجارت
* پرداخت خسارت به صادرکنندگانی که پیش از سال 1384، اسناد خو.د را به تأیید سازمان توسعه تجارت رسانده باشند
* تعیین مبلغ چهار هزار و بیست و نه میلیارد ریال بعنوان متمم بودجه سال 1385 برای پرداخت جوایز صادراتی
* مشمول شدن آهن قراضه و انواع ضایعات فلزی در ردیف کالاهای مستوجب اخذ عوارض صادراتی

1385/10/24

* موظف شدن بانک توسعه صادرت به تأمین تسهیلات اعتباری بمنظور ایجاد چهار مرکز تجاری در کشورهای آفریقایی
* موظف شدن سازمان توسعه تجارت به تدوین طرح جامع توسعه صادرات به کشورهای آفریقایی
* اختصاص یارانه به برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی در آفریقا
* تفویض اختیار به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال تخفیفات در نرخ های حمل و نقل کالاهای صادراتی به مقصد کشورهای آفریقایی

1385/6/21

* اختصاص مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ریال از محل بودجه سال 1385 برای پرداخت مشوق های صادراتی سال 1384 و تعهدات سال های قبل
* تعیین جدول درصدی پرداخت جوایز صادراتی بر اساس ارزش افزوده و مزیت رقابتی

1385/6/21

 

مصوبات سال 1384 کار گروه صادرات کشور 

 

موضوع مصوبه

تاریخ تصویب

آیین نامه اجرایی ماده 117 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 36 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

1384/5/10

آیین نامه اجرای بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 کل کشور

1384/5/10

معتبر بودن تصمیمات وزیران عضو شورای عالی صادرات غیرنفتی و ابلاغ آن ها در حکم تصمیمات رئیس جمهور

1384/5/11

* تعیین شرایط صدور گواهی استاندارد
* تسریع فرآیند استرداد حقوق گمرکی کالاهای بکار رفته در تولیدات صادراتی
* ثبت علامت ویزه جهت صادرکنندگان نمونه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران
* معاف شدن خدمات جهانگردی ارائه شده به اتباع خارجی از مالیات
* اصلاح مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
* ارسال فهرست اقلام مورد بخشودگی و مصالحه تعهدات ارزی معوق و تسویه نشده صادرکنندگان به هیئت دولت
* تفویض مسئولیت برگزاری جلسات جلسات تنظیم تراز تجاری کشور به شورای عالی صادرات

1384/5/15

مصوبه 4 ماده ای در خصوص پرداخت جوایز، یارانه ها و هزینه های اجرایی برنامه های جهش صادراتی

1384/1/14

 

مصوبات سال 1383 کار گروه صادرات کشور 

موضوع مصوبه

تاریخ تصویب

مصوبه 4 بندی در خصوص پرداخت معوقات مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی ، تبیین اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 و  تعیین دستورالعمل برای برگزاری جلسات کمیته کارشناسی

1383/4/21

تصویب 5 بند در خصوص الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383و انضمام 5 بند دیگر در خصوص خدمات و روابط بانکی مورد نیاز بخش تجارت

1383/4/2

* تأکید بر اصول کیفیت و مشتری مداری
 ساماندهی بازارچه های مرزی
 نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی
 اعطای مشوق های ویژه برای صادرات کالا با کیفیت بالا
 ابطال کارت بازرگانی در صورت صادرات کالای نامرغوب
 افزایش سقف تسهیلات حساب ذخیره ارزی به یک میلیارد دلار

1383/7/12

آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز صادراتی محصولات و خدمات سینمایی  و سمعی و بصری

1383/9/14

* مجاز شدن واردات ماشین آلات استفاده شده در پروژه های فنی و مهندسی  خارج از کشور
 حمایت مالی از طرح اصلاح باغات پسته
 فعال شدن دفتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در 21 کشور
 افزایش سقف کمک های اعطایی به پروژه ساخت پایانه صادرات گل و گیاه به پنجاه میلیارد ریال
 تخصیص ما بقی اعتبارات مربوط به جوایز صادراتی از  سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور

1383/12/4

  

مصوبات سال 1382 کار گروه صادرات کشور 

 

مصوبات سال 1381 شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی