صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > روز ملی صادرات استان ها در سال 1398 
    

 

برنامه زمانبندی برگزاری مراسم روز ملی صادرات استانها

نام استان

تاریخ برگزاری

آذربایجان شرقی چهارشنبه - 29 آبان ماه
چهارمحال و بختیاری سه شنبه - 19 آذرماه
کرمان پنج شنبه - 21 آذرماه
مازندران پنج شنبه - 28 آذرماه