صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > مشخصات تماس دبیران میزهای حوزه امور بین الملل 

 

اسامی دبیران میزهای حوزه امور بین الملل

      

نام کشور

نام دبیر

تلفن

پست الکترونیک

دبیر میز سازمان های منطقه ای و بین المللی یک

(اوراسیا، آنکتاد، سازمان همکاری اسلامی، کامسک)

الهام حاجی کریمی

21912386

karimi.elm@gmail.com

دبیر میز سازمان های منطقه ای و بین المللی دو

(دی هشت، اکو)

امید رنجبر

22663952

omid.ranjbar61@gmail.com

دبیر میز سازمان جهانی تجارت و دبیرخانه ستاد ملی هماهنگی الحاق

بهرام نظری

22663952

nazari@tpo.ir

bnazari828@gmail.com