نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
مناقصات

 

طراحی و ساخت نگهداری جاده در کشور رواندا

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

طراحی، ساخت و نگهداری جاده

9آگوست 2017

برابر با 18 مرداد 1396

15آپریل2018

برابر با 26 فروردین1397