صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > مشخصات تماس دبیران میز کالا-خدمت 

نام کالا /خدمت

نام دبیر

تلفن

نمابر

پست الکترونیک

برق و الکترونیک

سمیه ایزدخواه

22662595

22664103

izadkhas@yahoo.com

ترانزیت

محسن رحیمی

21912662

22662518

mohsen.rahimy@gmail.com

خدمات فنی مهندسی

فاطمه سادات میرشریفی

22662556

22662518

mirsharifi@tpo.ir

خشکبار

سودابه خالدیان

22664043

22662553

sudikhaledi@yahoo.com

خلاق و نوآورانه

سیما قاسمخانی

22662533

22662518

s.ghasemkhani@tpo.ir
sima_gh58@yahoo.com

خودرو و نیرو محرکه

مینو امیرنانی

22662511

22664103

mizkhodrow.tpo.ir@gmail.com

دانش بنیان

اکبر گداری

22662623

22662553

godari@tpo.ir
agodari@yahoo.com

سایر خدمات

مهران حیدری

22663864

22662518

heidari1970@yahoo.com

شیرینی و شکلات

مریم تهان

21912252

22662553

tahan_maryam@yahoo.com

صنایع تبدیلی

ماهرو مسعودی

22664096

22662553

masoudi@tpo.ir

فناوری اطلاعات

کاوه بشاش

21912520

22662518

bashash@tpo.ir
 bashash_k@yahoo.com

گردشگری

نادره تاج پور

22662598

22662518

 nadiyehagh@gmail.com

گیاهان داروئی

میترا بیدل

22662589

22662553

mitra_biddel@yahoo.com

لبنیات

فرشید زهدی

22663888

22662553

zohdi@tpo.ir

ماشین سازی و تجهیزات

غلامرضا یعقوبی

22662639

22664103

yaghubi.gh@gmail.com

محصولات حیوانی

مرتضی کاکاوند

22662551

22662553

mortezakakavand@yahoo.com

محصولات شیمیایی و سلولزی

بهناز کاموسی 

22663883

22664103

kamoosibeh@yahoo.com

محصولات فلزی و لوازم خانگی

محسن منتظری

22662572

22664103

montazeri@tpo.ir

محصولات معدنی

الهه مکری

22663875

22664103

e_mokri@yahoo.com

میوه وتره بار

سمیرا موسی پور

22662533

22662533

 sa.mousapour@gmail.com

نساجی، پوشاک، صنایع دستی و چرم و کفش

سمیرا کیان تاش

22663858

22664103

kiantash@tpo.ir