نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

مناقصه طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرهای خاچماز،خیزی،آلتی آغاج و قوبوستان در جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرهای خاچماز،خیزی،آلتی آغاج و قوبوستان

19 اگوست 2017 برابر با  28/05/1396

2017/10/19 1396/7/27 برابر با

مناقصه خرید مواد شیمیایی،تجهیزات آبیاری پمپهای آب توسط شرکت فضای سبز جمهوری آذربایجان

 

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

خرید مواد شیمیایی،تجهیزات آبیاری

2017/10/02

2017/10/09

 

مناقصه بین المللی نهیه طرح و اجرای پروژه تصفیه فاضلاب در شش شهرستان جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

پروژه تصفیه فاضلاب در شش شهرستان جمهوری آذربایجان

   27 شهریور 1396     18/9/2017

 

 

مناقصه خرید پمپ آب به زبان های فارسی و آذری

 از سوی شرکت آذرسو متولی شبکه آب و فاضلاب جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی در جمهوری آذربایجان

خرید ادوات و تجهیزات آب ( پمپ و آب)

-

30 روز کاری

 

 

مناقصه خرید کود شیمیایی

 از سوی شرکت آذرسو متولی شبکه آب و فاضلاب جمهوری آذربایجان

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

2

فرخوان مناقصه خرید 4 نوع کودشیمیایی و 1 نوع علف کش

شرکت اگرولیزینگ وابسته به وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان

-

30 روز کاری