صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > هیاتهای تجاری و بازاریابی >  هیات های اعزامی و پذیرشی 

 

 

 

فهرست موافقت های اولیه اعزام و پذیرش هیات های تجاری ، بازاریابی و سرمایه                           گذاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سال 94

   اعزام
   پذیرش
   دفاتر سازمان توسعه تجارت
     
 

برنامه قطعی اعزام هیاتهای تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استانها و سازمان توسعه تجارت ایران در سه ماهه دوم سال 94

   

 

 

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543