صفحه اصلی > رویدادهای تجاری > نمایشگاه های داخلی > نمایشگاه های استانی 1395 
نمایشگاه و هیئت ها
     

pic-yaddasht_3489.jpg

 

 

 

 

نمایشگاه های استانی

  1-نمایشگاه استانی 1395                     
  2-دستور العمل برگزاری نمایشگاه های استانی               

         
         

مشخصات تماس : دفتر امور ترویج تجارت                 تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543