نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > صادرات > شبكه سازي صادراتي 

 

 

شرکتهای مدیریت صادرات

 

 

 معرفی شرکتهای مدیریت صادرات

طرح رتبه بندی

اهداف طرح             - شرایط احراز             - گردش کار              - شناسنامه

- بانک اطلاعات شرکتهای رتبه بندی شده در استانها     فایل (1)       فایل (2)
استقرار شرکتهای مدیریت صادرات در شهرک های صنعتی
مقالات و گزارشات
کارگاه های آموزشی

 

 

 

مشخصات تماس :  دفتر امور بنگاهها                 تلفن : 22663876                 نمابر: 22664103