صفحه اصلی > قوانین و مقررات > مراحل صادرات و واردات 
 

مراحل صادرات و واردات

گردش کار صادرات کالا و اسناد مورد نیاز  
گردش کار واردات کالا و اسناد مورد نیاز

 

محاسبه کارمزد ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور  
     
     

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018