اسامی صادرکنندگان منتخب استانی ( فهرست کلی )    دانلود  

 اسامی صادرکنندگان منتخب استانی (به تفکیک استان )             

       

 

 
 
 

 

 

                      

علاقمندان جهت کسب اطلاعات درخصوص صادرکنندگان منتخب استانی می توانند از طریق مشخصات ذیل تماس حاصل نمایند :

 دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی    تلفن : 22663874      نمابر: 22662623